Friday, May 05, 2006

CEO Baru Global Peace Mission (GPM) Malaysia3 Mei, 2006 – Anjung Rahmat - Pimpinan GPTD yang diketuai oleh saudara Jufitri Joha, Pengerusi GPTD telah membuat kunjung hormat kepada saudara Fauwaz Hasbullah, CEO GPM yang baru (gambar di atas). Hasil perbincangan dengan CEO GPM baru tersebut antaranya telah menghasilkan beberapa natijah dan persefahaman yang baik terutamanya GPM berhasrat untuk membawa aktivis GPTD yang telah melepasi tahap latihan dan ujian bersama GPTD untuk menyertai misi-misi kemanusiaan yang lebih serius dan mencabar sifatnya. GPTD juga diminta untuk menyiapkan aktivis-aktivis di kalangan belia supaya menjadi pelapes aktivis-aktivis GPM di masa hadapan. GPTD akan dipantau secara langsung oleh ABIM dan GPM akan bekerjasama erat dengan GPTD dalam melahirkan para aktivis yang berjiwa besar.

Saudara Fauwaz Hasbullah merupakan pemegang ijazah Sarjana dari UKM yang aktif terlibat menangani isu-isu kemiskinan melalui sistem mikrokredit.