Tuesday, June 12, 2007

Inter-civilisational Youth Engagement Program (IYEP) 2007

Pada 17-20 Jun 2007 akan berlangsung program "Inter-civilisational Youth Engagement Program (IYEP) 2007" di Residence Hotel, Kajang, Selangor yang dianjurkan oleh International Movement for a Just World (JUST), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dengan kerjasama Inter-religious Engagement Project: a Network for the 21st Century (IEP21) dan World Council of Muslims for Inter-Faith Relations (WCMIR).
Sebahagian ahli GPTD akan terlibat sebagai peserta dan urusetia dalam menjayakan program tersebut.