Friday, August 27, 2010

Jom Belajar Bahasa


Semua ahli GPTD hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya EMPAT bahasa yang dikuasainya. Begitulah antara kualiti yang diinginkan untuk ahli-ahli.

Sudah tentu Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, dan Bahasa Arab adalah TIGA bahasa utama. Jadi, anda perlu menguasai satu lagi bahasa asing bagi melengkapkan hasrat pengasas melahirkan pemimpin yang multilingual.

Oleh itu, kami sedang membuat tinjauan bagi membuka kelas bahasa Turki, Mandarin dan Perancis selepas Syawal ini. Masa dan hari masih belum ditetapkan. Tempat yang dapat disediakan ialah di bilik diskusi Global Peace Mission Malaysia, Gombak.