Monday, January 04, 2010

Salam Solidariti Untuk Muslim Ottawa Association

GPTD telah memanjangkan salam solidariti dan perkenalan dengan umat Islam Kanada melalui Muslim Ottawa Association dan baru-baru ini umat Islam Kanada telah menganjurkan persidangan terbesar Reviving Islamic Spirit (RIS). RIS boleh dilayari di http://revivingtheislamicspirit.com/