Friday, August 29, 2008

GPTD di PAUIAM Nilai

"Mengikuti kebenaran, beramal dengan kebenaran, menyeru ke arah kebenaran, dan bersabar di atas kebenaran itu" - merupakan 4 elemen yang perlu disebatikan dengan diri umat Islam, khususnya yang menggelarkan diri mereka sebagai pendakwah.

Perkara di atas dinyatakan oleh Sdr. Jufitri Joha, Pengerusi GPTD selaku ahli panel forum "Dakwah dan Gerakan Islam" yang dianjurkan oleh Kelab Perkim, Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (PAUIAM) Nilai.

Selain beliau, Sdr. Noryzal Zainal Abidin, Pengarah Unit Latihan dan Bimbingan GPTD turut menjadi panelis. Forum tersebut dipengerusikan oleh Ust. Mohd Basri Ahmad Shohimi , Ketua Biro Dakwah ABIM.

Forum tersebut antara lain turut mengupas berkenaan kepentingan mahasiswa untuk terjun ke masyarakat bagi membantu menangani gejala sosial.

Turut hadir ke forum ini ialah Ahli Jawatankuasa Kerja (AJK) GPTD. Pameran GPTD dan ABIM turut diadakan.