Thursday, March 14, 2013

Grup Wali Songo di Semarang


27 Januari 2013, Semarang - Kunjungan Grup Wali Songo, GPTD ke Indonesia pada Januari yang lalu mendapat liputan di laman web jaringan pelajar disana.
 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Indonesia merupakan sebuah organisasi mahasiswa (NGO) yang berperanan dalam mengerakkan misi membina mahasiswa Indonesia yang dinamik. Penekanan terhadap pembinaan individu diutamakan bagi membentuk mahasiswa yang berdaya mampu dalam membangunkan Negara Indonesia dari pelbagai sudut termasuk pendidikan, kesukarelawanan dan keagamaan.

Mengambil iktibar dari diskusi yang dijalankan Sekretariat HMI Cabang Semarang membuahkan satu resolusi kerjasama mahasiswa Malaysia - Indonesia untuk saling berhubung dan berkongsi pandangan melalui medium yang ada. Kedua-dua organisasi juga bersetuju agar peluang kerjasama melalui program juga diwujudkan bagi meluaskan lagi agenda "persaudaraan Melayu-Islam Nusantara."

0 comments: